To nejlepší z jižního Maroka + jízda džípem Saharou – poznávací zájezd

25. 5. 2019

Jste připraveni na skutečné zážitky? Jdeme na to! Dopřejte si jižní Maroko – s průvodcem, který tu zná každý kout. Navštívíte slavná pouštní města, pískem zaváté vesničky, sluncem zalité oázy, objevíte berberské tradice, vydáte se k písečným dunám, přejedete Vysokým Atlasem a projdete se přírodně vytvořenou soutěskou Todra. Prožijte pravé Maroko a vydejte se s cestovní kanceláří Radynacestu.cz na místa, kam se ostatní nedostanou! To vše ve skvělém 8 denním poznávacím zájezdu, který se koná v podzimním termínu 13.10. – 20.10.2019. Cena činí 27990 Kč, odlet je z Prahy a součástí je ubytování ve 4* hotelu s polopenzí.

Detail zájezdu a rezervace zde

Na co se můžete těšit:
Autentická berberská městečka
Jedinečná cesta k písečným dunám
Pouštní města, oázy a marocký venkov
Impozantní horský průsmyk Tizi-N-Tichka
Přírodně vytvořená soutěska Todra

Program zájezdu je následující:

1. DEN – Trhy na náměstí Jamaa al Fna
Po příletu do Marrakéše nás čeká večerní atmosféra fascinujícího náměstí Jamaa el Fna.

Odlet z Prahy do Marrákeše a následný přesun na hotel. Po ubytování a krátkém oddychu si užijeme příjemnou procházku po čtvrti Gueliz se zastávkou na náměstí Muhammada V. a prohlídku (zvenku) mešity Koutoubia včetně jejích zahrad.

Zakončením prvního dne bude podvečerní sledování koloritu unikátního marrákešského náměstí Jamaa el Fna s kejklíři, kouzelníky, hudebníky a vypravěči příběhů.

2. DEN – Kasba Ait Ben Haddou
Dnes se vydáme na cestu na Saharu do města Ouarzazate a poté navštívíme slavné pouštní město Zagoru.

Dnes se vydáme na cestu na Saharu. Přejedeme Vysokým Atlasem, který je nejvyšším pohořím Severní Afriky. Přes sluncem zalité město Ouarzazate pojedeme podél řeky Draa stejnojmennou oázou až do Zagory, slavného pouštního města, odkud cesta do Tumbuktu na velbloudu trvá 52 dnů.

Poslední úsek cesty povede malebným údolím řeky Draa, kde se nacházejí první ukázky tradiční berberské architektury. Opevněné vesnice postavené z dusané hlíny se nazývají ksar. Tyto vesnice obýval zpravidla jeden rodinný klan. Mezi stavební prvky patří těsně vedle sebe seřazené domy a zatřešené ulice. Horní části fasád jsou zdobeny geometrickými ornamenty. Celý komplex je chráněn zdí. Někdy z ksáru vyčnívá tzv. tighremt (arabsky kasbah). Jedná se o dvou- až tříposchoďovou stavbu se čtyřmi rohovými věžemi, která sloužila jako obydlí honorace. První opevněná sídliště vznikla pravděpodobně mezi 2. a 4. stol., kdy se rozvíjel karavanní obchod s černou Afrikou a který přinášel blahobyt. Tyto opevněné vesnice chránily obyvatele před loupeživými útoky nomádů.

Příjezd na ubytování ve večerních hodinách.

3. DEN – Tradiční berberský pokrm
Ráno se vydáme do berberského městečka Tamegrout a poté pojedeme do města Erfoud v oáze Tafilálet.

Ráno se rozloučíme s pevností v oáze Zagora, která byla postavenena v 11. stol. aby střežila bezpečnou cestu karavan, které putovaly do černé Afriky. Odsud vyrážela v 16. stol. vojska Saadské dynastie na válečná tažení, při kterých si podrobila jih Maroka a dostala se až do Timbuktu. Tuto slavnou dobu, kdy marocký panovník Ahmed al Mansour ad Dahbi ovládal důležité karavanní stezky napříč Saharou, připomíná dodnes ukazatel s nápisem: Timbuktu – 52 dní.

Naše cesta bude pokračovat do Tamegroutu, autentického berberského městečka a centra súfijského řádu Násiríja. Zde se usadil v polovině 17. století učenec z Fesu Mohamed ibn Nassir, který vlastnil spoustu knih. Místní obyvatelstvo ho uctívalo jako světce a po jeho smrti jej pohřbili v mausoleu, které se stalo důležitým poutním místem. Součástí mauzolea se stala i knihovna, kde jsou dodnes uloženy vzácné svazky, které tu Mohamed ibn Nassir zanechal. Nejvzácnějším a nejstarším exemplářem je korán vázaný v gazelí kůži pocházející z 11. století. V Tamegroutu zhlédneme výrobu tradiční keramiky, včetně všudepřítomných tadžínů – tradičních nádob na přípravu marockých jídel.

Dále budeme pokračovat napříč marockým venkovem do města Erfoud v oáze Tafilálet, které se stane východiskem pro naší následující cestu k písečným dunám.

4. DEN – Duny v Erg Chebbi
Tento den se vypravíme do opravdové Sahary. Navštívíme vesničku Merzouga, projdeme se po dunách, uvidíme prehistorické rytiny a vydáme se do města Erfoud.

Cílem dnešního dne bude poznání té opravové Sahary. Pojedeme na celodenní výlet v džípech po okolí oázy Erfoud. Celá oblast kolem Erfoudou je významným nalezištěm fosilií, které cestou navštívíme. Výlet bude pokračovat pouští k nejvyšším dunám v Maroku, tzv. Erg Chebbi, jež dosahují výšky až 120 metrů. Zde je možnost absolvovat projíždku po dunách na velbloudech. V oáze Merzouga uvidíme tradiční zavlažovací systémy. Podíváme se na způsob, jakým se v této oblasti pěstují zemědělské produkty, především melouny a datle.

Odpoledne pojedeme do oázy Taouz, která se nachází v blízkosti alžírské hranice. V okolí oázy se nacházejí prehistorické skalní rytiny a předislámské berberské pohřebiště. Uvidíme rytiny původních obyvatel, které jsou dokladem o pobytu pasteveckých společností v oblasti Sahary v době, kdy ještě byla poušt úrodnou zemí. Na rytinách jsou většinou znázorněna zvířata. V oáze Chamlia žijí potomci bývalých černých otroků, kteří zde pro návštěvníky rádi předvedou ukázky typické hudby a tanců s africkými kořeny zvané Gnawa.

Na závěr navštívíme město Rissani, kde se ve 12. stol. usadil praotec současné vládnoucí dynastie Alavitů Moulay Ali Sherif. Jeho mauzoleum bylo v šedesátých letech minulého století zničeno při záplavách. V honosném maurském slohu bylo mausoleum znovu postaveno za vlády krále Hassana II. Nedaleko Rissani se nacházejí zříceniny kdysi slavného města Sijilmassa, které bylo založeno v 8. stol. A na závěr nevynecháme návštěvu barevného tradičního trhu v Rissani.

Cestou do Erfoudu pak ještě navštívíme velbloudí farmu, kde budete mít možnost ochutnat velbloudí mléko.

5. DEN – Sídlo vládců Taurirt
Program dnešního dne bude věnován návštěvě oázy Tinghir, soutěsky Todra a kasby Taurirt.

Z Erfoudu se vydáme na západ do oázy Tinghir, cestou uvidíme zavlažovací systém a jeho důmyslný způsob rozvodu vody po suchých pouštních oblastech. V polovině cesty mezi městy Erfoud a Ouarzazate se nachází soutěska Todra. Přírodně vytvořená soutěska patří mezi nejzajímavější přírodní úkazy v Maroku. Procházka touto přírodní raritou je skutečným zážitkem. V nejužším místě je soutěska široká pouze 10 metrů, stěny však dosahují výšky až 250 metrů.

Poté budeme pokračovat přes náhorní plošinu Vysokého Atlasu tzv. Údolím tisíce kasbahů. Projedeme městy Tinerhir, Boumalne, Kalaa M´Gouna a Skoura, kde se nacházejí nesčetné kasby. Ve městě Ouarzazate si prohlédneme kasbu Taurirt – tradiční sídlo místních vládců. Tato kasba patří k největším feudálním pevnostem v Maroku, která patřila mocnému berberskému rodinnému klanu Glaoua. Poslední z vůdců klanu Thami el Glaoui vešel do dějin jako kolaborant s francouzskou protektorátní vládou a který ovládal s požehnáním Francouzů celou oblast jižně od Marrákeše. Pevnost byla kompletně zrekonstruována a je přístupná návštěvníkům.

Nové město je známé jako středisko filmového průmyslu, nachází se tu několik filmových studií, která si pro úžasné exteriéry najímají zahraniční filmové štáby. Od šedesátých let minulého století zde bylo natočeno nespočet známých historických a dobrodružných filmů (např. Lawrence z Arábie 1960, Sodoma a Gomora 1963, Honba za klenotem Nilu 1985, Poslední pokušení Krista 1988, Indiana Jones 3 1996, Gladiátor 1999, Kleopatra 1999, Království nebeské 2004, Mumie 2004, Babel 2005, Princ z Persie 2008, Hra o trůny 2012 aj.).

Večer se ubytujeme a budeme načerpávat sílu na následující den.

6. DEN – Horský přechod Tizi N’Tichka
Celodenní výlet, při kterém uvidíme piktoreskní vesničky Ait Benhaddou a čeká nás horský přechod Tizi-N´Tichka.

Cestou do Marrákeše navštívíme Ksar (Kasbah) Ait Benhaddou, nejznámější a nejimpozantnější Ksar v Maroku. Ksar byl založen v 11. století, i když spousta budov je mladšího data. Ait Benhaddou je jednou z nejdokonalejších ukázek starobylé předsaharské architektury na světě, proto byla památka v roce 1987 zařazena na seznam UNESCO. Archaicky působící vesnice se stala i oblíbenou filmovou kulisou.

Dále bude cesta pokračovat stoupáním do pohoří Vysokého Atlasu přes impozantní horský průsmyk Tizi-N´Tichka, který se nalézá ve výšce 2 265 metrů. Touto cestou se dostaneme zpět do Marrákeše, kde se ubytujeme.

7. DEN – Typické uličky v Marrákeši
Dnes si prohlédneme Marrákeš a bude i volno na nákupy.

Celodenní prohlídka tohoto emblematického města nás zavede do paláce Bahía z 19. století, kde uvidíme maurskou architekturu v její plné kráse. Palác Bahia nechal postavit bývalý černý otrok Si Ahmed Bou Moussa, který se vypracoval na hlavního komořího a po panovníkově smrti, se prohlásil velkovezírem a víceméně až do své smrti ovládal celou zemi. Jeho palác byl postaven na ploše šesti hektarů, se spoustou zahrad a více než sto místnostmi, které jsou krásnou ukázkou maurského slohu.

Dále navštívíme Saadské hrobky, které patří mezi nejnavštěvovanějí památky v Marrákeši. Zde je pohřbeno 62 příslušníků Saadské dynastie. Hlavní mauzoleum má tři sály. Stěny mauzoela jsou zdobeny nádhernými mozaikami, štukovými vlysy s arabeskami, kopuli z barevně zdobeného cedrového dřeva podpírá 12 sloupů z kararského mramoru. Poté uvidíme okázalou rezidenci mocné rodiny Glaoui – Dar el Paša. Projdeme se na náměstí Jamaa el Fna (Shromaždiště mrtvých), které bylo kdysi veřejným popravištěm. V současné době se zde naopak den co den odehrává živé představení různých hudebníků, tanečníků, artistů, vypravěčů příběhů, zaklínačů hadů aj.

Pro zájemce bude možnost navštívit zahradu Majorelle, kterou kdysi vlastnil slavný návrhář Yves Saint-Laurent. Nebo lze odpoledne věnovat nákupům na barevném marrákešském tržišti.

8. DEN
Odlet dle letového řádu z Marrákeše zpět do Prahy.

Lti Agadir Beach Club

Agadir, Maroko
28.6.-5.7.2019 , All Inclusive

22 750 Kč

Doprava: Letecky (Katovice)
Hvězdiček: 4, hodnocení: 8.5 z 10
Hotel na mapě


Islane

Marrákeš, Maroko
19.7.-21.7.2019 , Snídaně

11 096 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 3,


Palais Namaskar Marrakech

Marrákeš, Maroko
11.7.-22.7.2019 , Polopenze

86 763 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,


Be Live Collection Saidia

Saidia, Maroko
1.8.-16.8.2019 , All Inclusive

39 490 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5, hodnocení: 8.7 z 10
Hotel na mapě


Sofitel Marrakech Lounge & Spa

Marrákeš, Maroko
5.9.-16.9.2019 , Snídaně

45 780 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,
Hotel na mapě


Dellarosa Suites And Spa Hotel

Marrákeš, Maroko
28.9.-12.10.2019 , Polopenze

46 028 Kč

Doprava: Letecky (Vídeň)
Hvězdiček: 4,
Hotel na mapě


Farah Marrakech

Marrákeš, Maroko
5.10.-12.10.2019 , Polopenze

16 471 Kč

Doprava: Letecky (Vídeň)
Hvězdiček: 2, hodnocení: 7.7 z 10


Riad Errabii

Marrákeš, Maroko
5.10.-16.10.2019 , Snídaně

19 573 Kč

Doprava: Letecky (Vídeň)


Palmeraie Palace

Marrákeš, Maroko
12.10.-23.10.2019 , Snídaně

34 842 Kč

Doprava: Letecky (Vídeň)
Hvězdiček: 5,


Costa Pacifica

6.11.-17.11.2019 , Plná penze

16 020 Kč

Doprava: Vlastní ()hodnocení: 9.9 z 10


Oudaya Hotel

Marrákeš, Maroko
22.12.-27.12.2019 , Polopenze

21 018 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 3,


Sentido Kenzi Menara Palace

Marrákeš, Maroko
15.12.-28.12.2019 , All Inclusive

34 538 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 4,
Hotel na mapě


Kenzi Farah

Marrákeš, Maroko
6.1.-12.1.2020 , All Inclusive

19 771 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,
Hotel na mapě


Labranda Aqua Fun

Marrákeš, Maroko
3.2.-17.2.2020 , All Inclusive

23 139 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 4,
Hotel na mapě


Riad Les Hibiscus

Marrákeš, Maroko
22.2.-3.3.2020 , Snídaně

11 566 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 4,
Hotel na mapě


Sofitel Marrakech Lounge & Spa

Marrákeš, Maroko
11.3.-23.3.2020 , Snídaně

43 297 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,
Hotel na mapě


Kenzi Club Agdal Medina

Marrákeš, Maroko
21.3.-28.3.2020 , All Inclusive

22 591 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,
Hotel na mapě


Be Live Collection Marrakech

Marrákeš, Maroko
10.4.-14.4.2020 , All Inclusive

51 569 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 5,